Kompetanse

Etablert:
Byggmester Hitland AS ble etablert i 1972 og driver innen virksomhetsområdene totalentrepriser, nybygg, tilbygg, rehabilitering, service og utbygging. Bedriften er etablert med 46 tømrere som i hovedsak arbeider med eneboliger/rekkehus/leiligheter i større prosjekter, samt nybygg og rehabilitering av industribygg. Vi har i tillegg egen serviceavdelig som håndterer det private markedet. I tillegg har vi samarbeidsavtale med flere mindre tømrerfirma, disse inngår som en del av vårt arbeidslag og bidrar på våre oppdrag.

Bedriften er godt etablert med kvalitet i alle ledd. Trivsel og godt arbeidsmiljø vektlegges i bedriften. Bedriften er godkjent opplæringsbedrift og er tilknyttet Byggmesterenes Servicekontor/Byggmesterforbundet.

Sentral Godkjenning:
Bedriften er i medhold av pbl.§98 a og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22 januar 1997 nr. 35 (GOF) med følgende sentrale godkjenninger:

- Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1.
- Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
- Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
- Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.
- Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2.

Bedriften oppfyller krav til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse etter GOF kap. 3, og at man har system som oppfyller kravene etter GOF kap. 2. Foretak med sentral godkjenning må i medhold av av GOF §6 beskrive og ha system for de arbeider det utfører med egne ressurser. Byggmester Hitland AS oppgir at foretaket utfører arbeider innen arbeidsområdene :
- Grunn og betong
- Tømrerarbeider
- Ventilasjon og klimateknikk

Administrasjon:


Vår administrasjon er lokalisert i moderne lokaler i Midtunheia 2.

Følgende inngår i vår administrasjon:

Daglig leder: André Hitland                                                                                         

Prosjektleder: Morten Hundven                   

Prosjektleder: Berner Elias Innvær                                                                             

Prosjektleder: Roald Hesvik                                                                                                                         

Byggmester / prosjektleder: Kim Waage

Lønn og personalansvarlig: Berit Selvik Hauge

Faglig-/HMS og KS leder: Simon Noel 

Prosjektleder service: Ole Morten Tysse

  

Vår byggeplassledelse består av:                                                                    

Byggeleder: Lars Morten Lie

Byggmester / byggeleder: Sven Otto Stenhjem                                                                   

Byggeleder: Aleksander Løtvedt

 

Serviceavdelingen:
Byggmester Hitland AS har egen serviceavdeling. Serviceavdelingen utfører alle typer tømrer-oppdrag innen nybygg, tilbygg og rehabilitering. Vi tar også mindre vedlikeholdsarbeider. Serviceavdelingen er bygget kraftig opp de senere år og har kompetanse til å utføre alle typer arbeid.

 

Prosjektavdelingen:
Hovedtyngden av tømrerne våre er idag på prosjektavdelingen. Denne avdelingen håndterer oppdrag som utbygging av skoler og offentlige bygg, leilighetkomplekser, industribygg og eneboliger/rekkehus i felt. I hovedsak utfører prosjektavdelingen arbeid for profesjonelle aktører.

 

Totalentreprise:
Byggmester Hitland AS har de siste årene bygget opp gode relasjoner til de andre håndtverksgruppene og påtar seg totalentrepriser på alle typer byggeoppdrag. Våre erfarne samarbeidsparter bidrar med sin kunnskap til at vi kan påta oss alle typer oppdrag - for private og proffesjonelle kunder.

 

Utbygging:
Bedriften er nå igang med de første utbyggingsprosjektene som realiseres. Man vil satse på utbyging av eneboliger/flermannsboliger/blokker. Området er et satsningsområde for virksomheten de neste årene. Bedriften er interesert i alle typer tomter fra 2 mål, beliggende i Bergens regionen