Miljøerklæring

Miljøpolicy:

Fundamentet i vår miljøpolicy er at vi erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet i ethvert henseende. Vi må derfor i enhver sammenheng ta miljøet med i betraktning når vi tar beslutninger i vår organisasjon.

Byggmester  Hitland AS skal drive en sunn og langsiktig bærekraftig virksomhet. Den skal preges av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Alle som kjøper våre produkter og tjenester skal føle seg trygge på at deres innvirkning på miljøet er tatt i betraktning ved enhver beslutning som tas. På samme måte skal våre kunder få kunnskap om produktenes opprinnelse og kvalitet og om hvordan de påvirker mennesket og miljøet.

Bedriften har som mål å gi korrekt og etterprøvbar miljøinformasjon om produkter som brukes i vår produksjon.

Vi har nedfelt følgende kjernepunkter knyttet til miljø:

•Byggmester Hitland AS skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene vi benytter skal medføre en lavest mulig miljøbelastning.
•Byggmester Hitland AS har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene.
•Byggmester  Hitland AS investerer og tilrettelegger for å unngå miljø og helseskader.
•Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner.                                                                                                                                                                      •Byggmester Hitland AS skal ha stort fokus på god og forsvarlig behandling av avfall på byggeplassene, på gjenbruk, samt resirkulering.
•Byggmester Hitland AS skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar.