Hitland Utbygging

Hitland Utbygging AS er en del av Hitland Gruppen. Selskapet driver med utbygging av prosjekter i egen regi, hvor vi kjøper tomter og / eller hus som bygges fra grunnen og selges nøkkelferdig.

Vi har de siste årene bygget ut Flåten Terrasse på Os, bestående av 12 leiligheter. Vi har også bygget 4 tomannsboliger på Nordgardsleitet i Åsane. Begge disse prosjektene er utsolgt over overlevert.

Vi ønsker å komme i kontakt med tomteeiere med tanke på å vurdere muligheter ogd verdier på tomter. Dersom du/dere har eiendom som kan egne seg som et fremtidig boligområde, er det bare å ta kontakt.

Type områder som vi er interessert i:
- Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligområde
- Bebygde områder med potensial for ombygging, nybygging, rehabilitering osv.
- Nærings-/industriområder som kan gjøres om til boligområder
- Regulerte områder som ikke er bygd ut
- Fremtidige boligområder som ligger inne i kommuneplanen i kommunen.

Informasjon:

Vi har investert i tomter og bygg, som det nå jobbes med å få omregulert / godkjent rammesøknad på.

* Vi har i 2006 ferdigstilt boligblokk med 12 leiligheter på Os - Flåten Terrasse.
* I Bergen Sentrum - Hans Tanksgate 15 har vi i 2008 overlevert 4 leiligheter, 5 leiligheter leies ut.
* I Hunstadsvingen på Minde har vi sammen med andre kjøpt eldre menighetshus. I 2006 valgte vi å selge prosjektet - uferdig til annen utbygger.
* På Nordgardsleitet i Åsane er vi igang med mindre reguleringsendring for etablering av 4 2-mannsboliger.
* Langs Salhusveien er vi igang med å omregulere et større område til næring og boligformål.

Se link under for utfyllende informasjon om det enkelte prosjekt.
Vi vil de neste årene etablere oss med flere egne prosjekter som sammen med byggmestervirksomheten, eiendomsselskapet og tranportselskapet vil danne basisen for vår bedrift.