Mål - visjon - verdier

MÅLSETTING:
Byggmester Hitland AS har som hovedmål å være en av regionens ledende byggmesterbedrifter.

Dette målet skal vi nå gjennom langsiktig satsing på opplæring, utvikling og samspill med alle våre ansatte.

Vi skal til enhver tid være konkurransedyktig både overfor oppdragsgivere og arbeidstakere.

VISJON:
Byggmester Hitland AS sin visjon er å skape regionens beste arbeidsplass.

Dette gjør vi ved å skape et godt miljø for våre ansatte. Humør og individuell trivsel er viktig i den sammenheng.

Gjennom samspill, trygghet og klart definerte mål skaper vi en arbeidsplass hvor våre ansatte trives og utvikler seg.

VERDIER:
Vårt verdigrunnlag er avgjørende for at vi skal lykkes over tid i konkurransepregede omgivelser.

Våre verdier er i kjernen av vårt styringssystem og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. De veileder oss i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider internt og eksternt.

Våre verdier er KAMERATSKAP, LØSNINGSORIENTERTE, ÅPNE, BRYR SEG, RYDDIGE OG HOLDE DET VI LOVER.

Vi er forpliktet til verdiene våre både i ord og i handling.