Grønntulien borettslag

Får Grønntulien Borettslag har vi fått i oppdrag å bygge om tidligere næringsareal til bolig. Arbeidene utføres i totalentreprise med oppstart april 2016.

Det skal etableres 2 leiligheter på henholdsvi 103 m2 og 53 m2 i byggets 1 etasje.

Vi takker Grønntulien Borettslag for oppdraget.