Landåskollen

Vi har fått i oppdrag å utføre tømmer-entreprise ved nybygg av 37 leiligheter i prosjekt Landåskollen.  Prosjektet ligger like ved Landåstorget og innbefatter to adskilte boligblokker (BB1 og BB2) med tilhørende garasje under hvert bygg.  BB1 består av totalt 5 etasjer, 4 etasjer med leiligheter og en underetasje med p-plasser, boder og teknisk rom. Totalt har BB1 18 enheter, 2- til 4-roms leiligheter med størrelsesorden 56-110 m2.  Fellesarealene i BB1 vil bestå av korridorer i hvert plan samt heis/trapperom.

BB2 består av totalt 4 etasjer, 3 etasjer med leiligheter og en underetasje med p-plasser, boder, sykkelparkering og teknisk rom.  Totalt har BB2 19 enheter; 2- til 4-roms leiligheter i størrelsesorden 48-96 m2.  Fellesarealene i BB2 består av svalganger, felles takhager, utvendige trapper og heis/trapperom.

Tømmerarbeidet startet i mai 2018 med ferdigstillelse 1. kvartal 2019.  Prosjektet gennomføres som totalentreprise av Strand AS.