Hjellemarka II

Vi har fått i oppdrag av Bøe og Lepsøy Utbygging AS å bygge deres prosjekt Hjellemarka II, felt B7 på Søfteland.  Arbeidene utføres som total-entreprise.  Hjellemarka II vil bli to nybygg med 40 boenheter på totalt 4200 m2.  De nye boligene vil få tilkomst fra Hjellemarka og ligger vestvendt, med store terrasser.  Bygningene er planlagt i 4 etasjer.  Taket blir utformet som "flatt tak" og hovedmaterialet i bygget er tenkt i tre.  Byggingen skal starte høsten 2018 og arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av 2020.