Strømme Gård

Vi har fått oppdraget med tømmerarbeidene på 37 rekkehus på boligprosjektet Strømme Gård B15-4. Husene ligger høyt i terrenget ved Knappenfjellet med fantastisk utsikt over Sælenvannet.  Dette er tredje byggetrinn i prosjektet.  Oppstart for tømmerarbeidene er satt til 4. mars 2019 og overlevering til byggherre vil foregå i midten av februar 2021.  Utbygger er Strømme Gård Utbygging og ansvarlig søker er Origo Arkitektgruppe AS.  Vi takker for oppdraget og ser fram til oppstart.