Domkirkehjemmet

Vi har fått hovedentreprisen for bygningsmessige fag ved ombyggingsprosjektet ved Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen.  Byggherre er Stiftelsen Domkirkehjemmet og ansvarlig søker er OG Arkitekter. Stiftelsen Domkirkehjemmet er en privat, diakonal institusjon som eies av Domkirken menighet.  Domkirkehjemmet er et sykehjem med et samlet brutto-areal på ca 7.850 m2 fordelt over 8 etasjer.  Arbeidene går ut på å bygge om tomannsrom til enkeltrom, samt andre mindre utbedringer.  Totalt etableres 12 nye rom, tre nye stuer og terrasser utvendig.  Oppstart er satt til 02.01.19 og skal overleveres i august 2019. Totalt antall sengeplasser reduseres fra 96 til 96 og sykehjemmet skal være i full drift under ombyggingen.  Rammetaillatelse for prosjektet ble gitt 14.03.2018.  Vi takker for oppdraget og ser fram til å starte arbeidet.