Boligblokker

Hans Tanksgate 4

I Hans Tanksgate 4 har vi fått i oppdrag fra Strand AS å utføre tømmerarbeider i forbindelse med nybygg av 27 leiligheter i hjertet av Bergen. Grunnn og betongarbeider pågår våren 2006. Oppstart tømmer juli 2006. Bygget ferdigstilles våren 2007.

Leilighetene leveres med generelt god standard, og det er omfattende tømmerarbeider i nybygget.