Boligblokker

Arbeiderboligen 12

Vi har fått i oppdrag av Bergen Sør Eiendom AS å sette opp deres spennende nybygg over 4 etasjer i Ladegården - Sandviken. Bygget består av 9 leiligheter. Bygget med adresse Arbeiderboligen 12 bygges på ledig tomt i Ladegården.

Vi utfører oppdraget i totalentreprise.
Oppstart grunnarbeider 2 kvartal 2010. Bygget ferdigstilles 2 kvartal 2011.

Bildet viser nybygget i 3D slik det vil bli satt opp på tomten.