Fritidsboliger

Hytte - Brandset

På Brandseth ved Vinje har vi satt opp ferdig hytte - type Buen.

Arbeidene startet i september og ferdigstilles var oktober 2006.