Næringsbygg

Apeltun - Industribygg

På Apeltun har vi utført tømmerarbeider på nytt næringsbygg i regi av Beredt Gruppen AS. Prosjektansvarlig er Sivilingeniør Erik Fylkesnes AS. Bygget går over 2 etasjer med butikk og lagerlokale i 1 etasje. 2 etasje består av kontorer, samt kurs og konferanse senter. Tømmerarbeidene startet opp i oktober 2004, og bygget ble overlevert sommeren 2005.