Næringsbygg

Heiane 4 B

Vi har fått i oppdrag fra LAB AS å utføre tømmerarbeider på nytt næringsbygg på Heiane i Åsane. Arbeidene igangsettes august 2007 og forventet ferdigstilt mars 2008.

Byggherre er Rasmussen Eiendom AS.