Næringsbygg

Flåtebygg

Vi har fått i oppdrag av Backer Entreprenør AS og utføre tømmerarbeidene ved ny flåte som bygges til fiskeindustrien. Flåten bygges i dokk på Stamsnesset. Vi starter våre arbeider i mai og flåten leveres i løpet av sommeren.

Sjøsterk Base er betongflåter med stor silokapasitet og gode fasiliteter i bygg og lager.

Flåter i betong har en unik bestandighet mot korrosjon og tæring. De har lang levetid i sjøen og behov for minimalt vedlikehold etter at flåten er sjøsatt. Den høye egenvekten på betong gjør den svært stabil, og den gode dekksplassen gjør flåten til en optimal arbeidsplass.