Næringsbygg

Lønningshaugen 3

Vi har fått i oppdrag av LAB AS og utføre tømmer og innredningsarbeider på Lønningshaugen 3. Arbeidene er ombygging av lager/kontorlokale til moderne kontor og undervisningslokaler.

Arbeidene igangsettes august 2009 og vil pågå høsten 2009.