Næringsbygg

Lønningshaugen 9

Vi har fått i oppdrag av LAB AS og utføre tømmerarbeider på nytt næringsbygg på Lønningshaugen. Nybygget settes opp av Johs. Lunde Gruppen AS og med UCO som leietaker. Våre arbeider er tømmer og innredningsarbeider. Oppstart våre arbeider er oktober 2009. Bygget overtaes av leietaker i januar 2010.