Næringsbygg

Næringsbygg - Olsvik

Vi har fått i oppdrag av NCC Construction AS å utføre tømmerarbeidene ved nytt næringsbygg i Olsvik. Næringsbygget settes opp for anleggsgartner Wikholm AS.

Arbeidene igangsettes november 2009, forventet ferdigstillet i løpet av desember 2009.