Næringsbygg

Tilbygg Bocca

Vi har fått i oppdrag av Ole Bull Eiendom AS og utvide deres eksisterende kontorarealer i 2 etasje ved Bocca Restauranter.

Tilbygget settes opp inne i bakgården ved Bocca og ligger i 2 etasje.

Arbeidene utføres i totalentreprise og utføres i perioden fra januar til mai 2011.