Offentlige bygg

Sollien Barnehage

Vi har fått i oppdrag av Bergen Kommune ved etat for utbygging å bygge ny barnehage i Sollien.

Arbeidene utføres i totalentreprise, og vi har med oss gode samarbeidsparter for prosjektering og utførelse.

Arbeidene igangsatt april 2013, og bygget overleveres 1 kvartal 2014. 

Prosjekt beskrivelse: 

Arkitektens beskrivelse: 
Sollien Barnehage får byens beste plassering. Med utsikt mot Fana i sør til byen og byfjorden i nord/vest ligger den og troner som et utkikkspunkt. 

Tomtens topografi og forhold gjør det lett å bli glad i stedet. Vi håper med vårt forslag å illustrere en godt tilrettelagt barnehage med et klart 
og tydelig arkitektonisk uttrykk som innehar en stor grad av lekenhet. 

Med utgangspunkt i de klassiske legoklossenes mange farger og kombinasjonsmuligheter er fasaden og dens oppbygging av elementer 
et direkte utspring fra Lego klossene. En assosiasjon som nok barna vil se og sette pris på. Klare farger i klare volumer danner tettfelt mellom vinduer, et spill med "åpent" mot lukket som lett kan gjenskapes ved 
bygging i lego. 

Byggets legoklosser er tatt vare på slik barnehender verner om leker. Taket med overgang til tettvegger i stående trekledning verner om byggets dører/vinduer og "legoklosser" 

Konsept: 
Valgte konsept tar utgangspunkt i tomtens topografi og orientering. Plassering av bygget er ved regulert byggeområde definert, en beliggenhet som utnytter tomtens uteområde på en fin måte. En klart 
definert adkomst fra parkering, et godt overbygget inngangsparti med direkte inngang til begge grovgarderober. Det sentrale inngangspartiet 
kan på fine dager åpnes opp og nyttes ved tverrkomunikasjon gjennom 
bygg mot uteareal på begge sider. 

Akser: 
De viktige aksene i bygget understreker dets karakter. 
Hovedaksen ligger i byggets lengderetning og skaper en oversiktlig 
situasjon i byggets trafikkåre. Denne akse er brutt av tverraksen i byggets 
midtparti som forbinder med det store fellesarealet. Et areal som er sentralt 
i stor avdeling med plass til de store felles arrangementer samtidig som det 
har en nedtonet kvalitet for den daglige bruk. Fellesarealet er tilstøtende 
kjøkken/hjemmeområde for felles måltider og arrangementer. Fleksibilitet i 
planløsning gir rom for ulik bruk av arealene. 

Bygningsvolumer: 
Bygget kan hovedsaklig deles i 2 volumer som ved den arkitektoniske 
løsning griper inn i hverandre for å skape dynamikk. På hovedplan er 
avdeling for store og små tilstøtende men vinklet i forhold til hverandre. 
Administrasjon er plassert på plan 2 over stor avdeling. Dette er og med 
på å "reise" bygget mot Bergensdalen. På denne måten er bygget lavest 
mot det største utearealet, et uteareal som passer de minste barna godt, 
samt at bygget da kaster mindre skygge i dette området. Skala i forhold til 
uteområde samt en motvekt til fjellet bak. På byggets høye del mot vest er 
det anrettet en klatrevegg for de større barna. Tatt i begrensning maks 
høyde på en slik vegg i barnehage vil det likevel bli en opplevelse å nytte 
da man ser Bergensdalen bak seg. Vinduer i bygget er lave slik at barna 
har god utsikt og kontakt med uteområdene. 
Viktige kriterier for valgte løsninger er: 
- definert adkomst til barnehagen 
- leselige akser i bygget 
- gode utsikt og lysforhold 
- gode fellesområder i bygget 
- oversikt og sikkerhet 
- skjermete uteplasser/uteområde ved innganger + sovemulighet ute 
- leselige bygningsformer med integritet og tidsriktig uttrykk 
- alle barnas hovedfunksjoner på ett plan 
- bygget som naturlig del av tomten, et objekt som er med på å definere 
tomtens topografi og dens meget synlige beliggenhet i nærområdet.