Offentlige bygg

Bybanen Skjold

Vi har fått i oppdrag av Mesta AS å utføre tømmerarbeider ved nytt bygg ved Skjold. Bygget settes opp på bybanestopp ved Skjold Skole.

Oppstart tømmerarbeider er november 2011. Bygget skal overleveres april 2011.