Offentlige bygg

Løvstakklien 27 - 29

Vi har fått i oppdrag av Bergen Bolig & Byfornyelse KF og utføre rehabilitering av fasader og tak på deres eiendommer i Løvstakklien.

Arbeidene omfatter ettreisolering og utforng av fasader, utskifting av vinduer, samt utbedring av tak.

Arbeidene igangsettes juni 2012 og ferdigstilles i oktober 2012.