Offentlige bygg

Landås Eldresenter

Vi har på oppdrag for NCC Bygg AS utført tømmerarbeider ved ombygging og tilbygg ved Landås Menighets Eldresenter.

Tømmerarbeider hadde oppstart mars 2003 og bygget ble ferdigstilt mai 2004.

Landås Menighets Eldresenter er bygget i to trinn. Første del, som sto ferdig i 1975, inneholder bl.a. sykehjemsdelen og 18 leiligheter for eldre.

2. byggetrinn ble innviet i 1986 og rommer aldershjem med 26 senger.

Sykehjemsdelen befinner seg i de to øverste etasjene. Den har i dag 58 senger, de fleste i tosengsrom.
Som følge av ensengsreformen er det denne delen som nå har blitt bygget om og utvidet.
Resultatet vil bli 3 avdelinger med 8-10 pasienter i hver etasje. Til sammen 56 pasienter.

Totalentreprise
Ca. 2000 m2 nybygg/ca. 2000 m2 rehabilitering.
Byggetid 17 mnd.
Byggherre Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter.