Offentlige bygg

Samnanger U-Skole

På Samnanger har vi fått i oppdrag fra Mur & Flisservice AS å utføre tømmerarbeider ved ombygging av svømmehall og garderoveanlegg. I hovedsak rehabilitering av eksisterende byggning, samt mindre tilbygg. Oppstart tømmerarbeider i januar 2006, ferdigstilles mars 2006.