Offentlige bygg

Stend Jordbruksskole

På Stend Jordbruksskole har vi fått i oppdrag fra Hordaland Fylkeskommune å skifte tak på 3 av byggene på skolen.

Eksisterende skifer, lekter, papp mm skal demonteres på 2 bygg, deretter kontrolleres sutak og det vurderes tiltak etter befaring med byggherre. Deretter monteres ny papp, lekter og betongtakstein. Totalt 650 m2.

Op hovebygg demonteres skifer for gjenbruk. Lekter og papp demonteres og kontroll av sutak. Ny papp og lekter, samt remontering av skifer.

Arbeidene igangsettes august 2008 og forventes ferdigstilt oktober 2008.

Totalt 1100 m2 takflate hvor takstein byttes fra skifer til betongstein, samt rehabilitering av undertak. På ene bygget skal det legges ny skiferstein, samt gjenbruk av eksisterende skifer på deler av bygget.