Offentlige bygg

Tveiterås Skole

Vi har fått i oppdrag å utføre hovedentreprise ved fasade og takrehabilitering av Tveiterås Skole. Arbeidene omfatter blant annet ny taktekkiing, demontering av eksisterende fasadekledning, nye vindsperre og ny kledning på fasader. Samtlige vinduer byttes, samt diverse innredningsarbeider invendig.

Eksisterende fasadematriell er asbestholdig slik at sanering ihht. forskriftene utføres. Bedriften har alle godkjenninger for denne type behandling av farlig avfall.

Arbeidene utføres mens den daglige driften går som normalt på skolen.

Fremdrift legges opp i tett dialog med byggherre og brukerene av skolen

Byggherre er Bergen Kommunale Bygg.

Oppstart våre arbeider november 2008. Bygget overleveres byggherre høsten 2009.