Offentlige bygg

Valkendorfsgaten 6

I Valkendorfsgate 6 har vi fått i oppdrag å utføre rivingsentreprise, tømmerentreprise, samt utskifting av vinduer - i forbindelse med ombygging. Bygget består av 9 etasjer
a 1100 m2 som skal ombygges - totalt ca. 10 000 m2 gulvareal.

Innvendig skal stort sett alle gulv, himlinger og vegger fjernes. Mot bakfasade fjernes samtlige vinduer.

Ved oppbygging skal det nye gulv, himlinger og vegger, samt nye vinduer mot bakplass.

Arbeidene utføres i faser da nye leietaker flytter inn straks deres areal er ferdigstilt.

Arbeidene ble ingangsatt oktober 2008, og vil pågå frem til sommeren 2010.

I bygget skal blant Norconsult, Forliksrådet og NAV inn som leietakere. Det skal også etableres lokaler som skal disponeres av Bergen Tingrett.

Hovedentreprenør er Constructa AS.
Byggherre er Entra Eiendom AS.