Servicebygg

Adolf Bergsvei

Vi har fått i oppdrag av Sameiet Adolfs Bergsvei å bygge om, samt utvide 16 altaner i sameiet. Arbeidene omfatter ombygging av eksisterende altaner, samt utvide disse med 6 m2.

Arbeidene igangsettes 2 kvartal, og sluttføres 3 kvartal 2013.