Servicebygg

Natlandsrinden

På Natland har vi fått i oppdrag å utføre tømmerarbeidene på tilbygg av enebolig. Arbeidene forventes oppstart august 2006. Ferdigstilles høsten 2006.