Servicebygg

Skjoldberget

PÅ Skjoldberget har vi fått i oppdrag å totalrenovere større enebolig. Bygget går over 3 etasjer som alle bygges om med moderne og spennende løsninger. Oppstart arbeider mars 2006. Bygget overelevers september 2006.Våre samarbeidsparter:

Elektro: Kvassheim elektro AS
Rørlegger: Ø Antonsen AS
Murer: Murmester Tor Pedersen AS
Maler: Malermester Heggland AS