Servicebygg

Bjørndalen

Vi har fått i oppdrag å skifte tak på enebolig i Bjørndalen - Svartediket.

Eksisterende takstein, lekter, feder og papp rives. Det leveres ny papp, lekter, feder, samt atkstein med tilbehør.

Arbeidene utføres i oktober 2009.