Servicebygg

Ladegårdsgaten 10

Vi har fått i oppdrag sv GoBo Eiendom AS å skifte tak på en av deres bygårder. Arbeidene er omfattende og består i demonterer eksisterense tak, lekter og feder, samt renner og nedløp. Eksisterende sutak må kontrolleres og utbedres, det monteres lekter og duk, samt feder, lekter og ny betongstein. Det monteres inn 11 veluxvinduer i taket. Samtlige sperr kontrolleres og byttes ved behov.

Arbeiden utføres i november og desember 2011.