Servicebygg

Strandgaten 190

Vi har fått i opdrag av Sameiet Strandgaten 190 å rehabilitere deler av bygningsmassen. Arbeidene som utføres i del 1 er oppgradering av tak, ombygging av kister/gesimser, montasje av membraner og nye fliser på flere terrasser, utskifting av kledning. Bygningsmassen er omfattende og vil deles i flere byggetrinn over flere år.

Arbeidene igangsettes august 2011 og vil pågå til desember 2011 får byggetrinn 1.